AVÍS LEGAL

1. IDENTIFICACIÓ WEBSITE

 

En el compliment de lo disposat en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de l’ Informació i Comerç Electrónic (LSSICE), posem a la seva disposició “l’ informació general”, que compren les dades identificatives de l’ entitat titular d’aquesta WEBSITE:

 

Denominació Social: VIDRIERA DEL CARDONER S.A.

Nom Comercial: VIDRIERA DEL CARDONER S.A.

Domicili de Contacte: Ctra. (C-55) Manresa-Basella, km.4, Pol. Ind. Pla dels Vinyats I. 08250 Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona).

Domicili Social: Ctra. (C-55) Manresa-Basella, km.4, Pol. Ind. Pla dels Vinyats I. 08250 Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona).

CIF: A-08245680

Telèfon: 93 876 79 00 

E-mail: vidrieradelcardoner@vidrieradelcardoner.com

Nom de domini: http://vidrieradelcardoner.com/

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona 15 de març de 1992, foli 127, tom 24448, fulla B-72944, inscripció 13ª.

 

 

Condicions d’ÚS del WEBSITE

 

2. ATRIBUCIÓ CONDICIÓ D’ USUARI DEL WEBSITE

 

L’utilizació de http://vidrieradelcardoner.com/ (en endavant, el “WEBSITE”) atribueix la condició d’usuari del website i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest Avis Legal en la versió publicada per VIDRIERA DEL CARDONER S.A. (en endavant, VIDRIERA DEL CARDONER) en el moment mateix en que l’usuari accedeixi al WEBSITE. En conseqüència, l’usuari deu llegir atentament les presents condicions en cada una de les ocasions en que es proposi utilitzar el WEBSITE, ja que poden patir modificacions.

 

VIDRIERA DEL CARDONER es reserva el dret de modificar les condicions d’ús del WEBSITE, i es obligació de l’usuari revisar periòdicament les presents condicions.

 

 

 

3. OBJECTE

 

Les presents condicions d’ús pretenen regular l’accés dels usuaris i la navegació posterior pel WEBSITE. Així mateix, aquestes condicions regulen la relació entre els usuaris i VIDRIERA DEL CARDONER quan els primers facin servir el WEBSITE ofert per VIDRIERA DEL CARDONER amb qualsevol tipus de finalitat.

 

 

 

4. OBLIGACIONS DELS USUARIS

 

Accés i utilizació del WEBSITE:

 

La visita i la consulta d’informació del WEBSITE, té caràcter gratuït per tots els usuaris.

 

Obligació de fer un ús correcte dels Continguts:

 

L’usuari es compromet a utilitzar els contingut posats a disposició del Usuaris en el WEBSITE i, entenen per aquestes, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, links i demés continguts audiovisuals o sonors, així com els seu disseny gràfic i codis font ( en endavant, els “Continguts”) de conformitat amb la llei, el present Avís Legal (condicions d’ús) i demés avisos, reglaments d’ús i instruccions posats al seu coneixement, així com amb la moral i les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic.

 

 

 

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

 

VIDRIERA DEL CARDONER és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial, o a obtingut les autoritzacions o llicències corresponents per la seva explotació, sobre el nom de domini, les marques o signes distintius, l’ informació i el resta d’obres i invencions relacionades amb el WEBSITE i la tecnologia associada al mateix, així com sobre els seus continguts.

 

Els contingut d’aquesta WEBSITE, incloent dissenys, aplicacions, textos, imatges i codis font, estan protegit per drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

De cap manera el contingut es podrà utilitzar, reproduir, copiar o transmetre de cap forma sense el permís previ, escrit i explícit de  VIDRIERA DEL CARDONER.

 

L’usuari haurà d’abstenir-se d’aportar continguts que hagin sigut obtinguts de forma il·lícita o protegits per drets de propietat intel·lectual (copyright) sense l’autorització expressa dels autors originals o els propietaris dels citats drets. En tot cas, respondrà l’usuari i no VIDRIERA DEL CARDONER de les possibles reclamacions econòmiques o de qualsevol tipus que poguessin dirigir-se a VIDRIERA DEL CARDONER per aquests fets en reclamació dels citats drets de propietat intel·lectual.

 

En el cas en el qual un Usuari o un tercer consideri que existeixin fets o circumstàncies que revelin el caràcter indegut de l’ utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del WEBSITE i , en particular, de la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercial, etc.), el incompliment dels deures i obligacions previstes en aquestes condicions o la vulneració d’altres drets, haurà d’enviar un email a vidrieradelcardoner@vidrieradelcardoner.com  informant a VIDRIERA DEL CARDONER i en el que es continguin els següents extrems:

 

(a) Dades personals del reclamant: nom, direcció, número de telèfon i direcció de correu electrònic;

(b) Especificació de la suposada activitat il·lícita portada a terme en el WEBSITE i, en particular, quan es tracti d’una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits, així como de la seva localització en les pàgines web;

(c) Fets o circunstàncies que revelin el caràcter il·lícit de dita activitat;

(d) En el supòsit de violació de drets, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits.

(e) Declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant de que l’ informació proporcionada a la notificació es exacta i del caràcter indegut de l’ utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.

 

VIDRIERA DEL CARDONER procedirà d’inmediat a adoptar les mesures per la subsanació o eliminació, en el seu cas, de les citades dades o continguts.

 

Tots els serveis de l’ús del software estan protegits per les lleis de copyright i tractats internacionals de copyright, així com altres lleis i tractats de caràcter intel·lectual. Tots els drets de títol i de propietat intel·lectual en el contingut que s’accedeix per mitjà de l’ús del WEBSITE és propietat de VIDRIERA DEL CARDONER o del respectiu amo i també estan protegits per copyright i altres lleis de propietat intel·lectual.

 

 

 

6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I CONFIDENCIALITAT

 

Les dades personals que ens faciliti només es faran servir per gestionar i oferir-li un servei òptim i de qualitat. Només tractarem les dades personals que vostè mateix ens faciliti. Amb la cessió de les seves dades, vostè ens autoritza a tractar les seves dades amb les finalitats indicades.

 

VIDRIERA DEL CARDONER garantitza la confidencialitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal quan aquests son objecte de tractament en la mesura que té implantades les polítiques de tractament i mesures de seguretat a les que es referix la normativa de privacitat. Les polítiques de tractament i mesures de seguretat implantades a VIDRIERA DEL CARDONER  eviten l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat de les seves dades de caràcter personal.

 

Tota l’ informació que faciliti l’usuari a través dels formularis del WEBSITE haurà de ser veraç. Vostè ens autoritza a que passin a formar part d’un fitxer del qual es responsable VIDRIERA DEL CARDONER davant del qual podrà exercir els seus drets, i a que sigui utilitzada per mantenir la relació comercial i rebre informació i publicitat de la nostre empresa.

 

A aquests efectes, l’usuari garantitza l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de la complimentació dels formularis. De igual manera, serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota l’ informació facilitada a VIDRIERA DEL CARDONER permanentment actualitzada de forma que respongui, en cada moment, a la situació real de l’usuari. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a VIDRIERA DEL CARDONER  o a tercers per l’ informació que faciliti.

 

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició dirigint-se a VIDRIERA DEL CARDONER  enviant un email a  vidrieradelcardoner@vidrieradelcardoner.com

 

 

7. LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT

 

VIDRIERA DEL CARDONER no garantitza la disponibilitat i continuïtat del funcionament dels serveis del WEBSITE. Quan això sigui raonablement possible, VIDRIERA DEL CARDONER advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament dels mateixos. VIDRIERA DEL CARDONER també garantitza l’ utilitat dels serveis del WEBSITE per la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, no garantitza que els usuaris poden efectivament utilitzar els mateixos, accedir a les diferents pàgines web que formen el WEBSITE.

 

Si vostè es sent perjudicat per la difusió a la nostre WEBSITE de vídeos o imatges pot enviar-nos un email a: vidrieradelcardoner@vidrieradelcardoner.com i estudiarem la seva reclamació i la possibilitat de retirar el material de la nostre WEBSITE.

 

Respecte als enllaços externs: el WEBSITE pot contindre enllaços a llocs web que no pertanyen, ni son controlats, editats o censurats per VIDRIERA DEL CARDONER per tant no assumirem cap responsabilitat pel contingut, polítiques de privacitat o pràctiques d’aquests llocs web externs. L’existència de dits enllaços a la web no comporta, per part de VIDRIERA DEL CARDONER,  l’aprobació dels productes, serveis, contingut, informació, dades, arxius i qualsevol altre classe de material existent en aquests llocs web i no controla ni es fa responsable de la qualitat, licitut, fiabilitat i utilitat de l’informació i/o continguts i serveis existents als llocs.

 

VIDRIERA DEL CARDONER es reservarà el dret a canviar, modificar i afegir clàusules sense notificació prèvia, sempre i quan es facin constar degudament online en el present document.

 

 

 

8. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

 

Els termes i l’ús del WEBSITE de VIDRIERA DEL CARDONER o qualsevol servei que ofereixi VIDRIERA DEL CARDONER seran regits i interpretats d’acord amb les lleis espanyoles, i per qualsevol controvèrsia que es derivi de l’ús d’aquest servei les parts es sotmetran expressament a la Jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

 

VIDRIERA DEL CARDONER utilitza cookies per millorar la seva experiència de navegació i mostrar-li contingut personalitzat d'acord amb els seus interessos. Si desitja deshabilitar cookies en el seu dispositiu, revisi la nostra informació. Tingui en compte que algunes parts de la nostra website no funcionaran correctament si deshabilita les cookies. En acceptar aquest missatge, vostè accepta l'ús de cookies en aquest dispositiu, d'acord amb la nostra política de cookies, a menys que vostè les hagi desactivat. Més informació X Tancar